Φορέα για την πιστοποίηση της κόκκινης φυλής ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας

Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», το οποίο τρέχουν και άλλοι συνεταιρισμοί στην …