Αιτήσεις συμμετοχής σε Σεμινάριο του Προγράμματος «Τριπτόλεμος 2017-18» στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή νέων στα σεμινάρια βραχείας  εκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία του ΤΕΙ …