Περίπου ένα στα πέντε παιδιά στην Ελλάδα είναι παχύσαρκα

Τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας παρατηρούνταν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα). Περίπου ένα στα πέντε παιδιά (ποσοστό …