ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

“Η ανοχή στον θόρυβο είναι πρόβλημα;” από τον Aκοολόγο Δημήτρη Νταλιό!

Σε συνεργασία με τον Aκοολόγο Δημήτρη Νταλιό
Απόφοιτο Καναδά, George Brown College, H.I.D., H.I.S
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ολοι έχουμε βιώσει δυσφορία στο θόρυβο. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ δυνατά, όπως μια μοτοσικλέτα ή μεγάλο σύστημα ηχείων. Μερικές φορές είναι ενοχλητικό, όπως τα νύχια σε έναν πίνακα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο θόρυβος παίρνει πολλές μορφές και οι επιπτώσεις του στον καθένα μάς είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα, ο ήχος του κινητήρα μιας μοτοσικλέτας ενώ μερικοί το βρίσκουν ενοχλητικό, ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας μπορεί να την έχει αγοράσει για τον ήχο που κάνει, καθώς την οδηγεί στην εθνική οδό.
Οι περισσότεροι ασθενείς θα ανταποκριθούν στον θόρυβο με διαφορετικό τρόπο. Μερικοί είναι ανεκτικοί στον θόρυβο, ενώ άλλοι εμφανίζουν υψηλή ευαισθησία σε αυτόν. Αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν ευαισθησία στο θόρυβο είναι αυτοί που ενοχλούνται σε απότομους παλμικούς ήχους ή αισθάνονται την ανάγκη να αφαιρέσουν τα ακουστικά βαρηκοΐας τους κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς είναι που δίνουν κίνητρο στις πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι άνθρωποι που έχουν αποδεχτεί τους γύρω θορύβους οι «ανεκτικοί στον θόρυβο» τείνουν να είναι πιο επιτυχής με τα ακουστικά βαρηκοΐας τους, ενώ εκείνοι που είναι «ευαίσθητοι σε θορύβους» είναι λιγότερο πιθανό να έχουν επιτυχία με τη προσαρμογή των ακουστικών. Αυτή η έρευνα έχει οδηγήσει τους κλινικούς ακοολόγους να ξεκινήσουν ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώνονται στο όφελος που έχει κάθε άτομο από τα ακουστικά βαρηκοΐας, και κατά πόσο αυτό συνδέεται με την ατομική ανεκτικότητα του θορύβου.Ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα καθώς ζητείται από όσους συμμετέχουν να ανεχθούν το θόρυβο του περιβάλλοντος με μια ποικιλία τεχνολογιών για την μείωση του θορύβου. 
Οι έρευνες υποδεικνύουν πως οι ασθενείς με ανοχή στον θόρυβο δεν ωφελούνται αρκετά από τη μείωση του θορύβου, ενώ οι ασθενείς που δηλώνουν ευαίσθητοι σε θορύβους αναφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη. Σήμερα, η καλύτερη καθοδήγηση για την υποστήριξη στους ασθενείς με ευαισθησία σε θορύβους θα είναι μέσα από την επιλογή προηγμένης τεχνολογίας μείωσης του θορύβου (π.χ., ψηφιακή μείωση θορύβου ή μικρόφωνα) και η ο έλεγχος της έντασης θα βρίσκεται είτε στο ακουστικό βαρηκοΐας είτε σε ένα τηλεχειριστήριο.
Αν ήταν εύκολο να διαγνωσθούν οι ασθενείς με ανοχή στο θόρυβο ή με ευαισθησία στο θόρυβο, θα ήταν και ευκολότερος ο προσδιορισμός των ασθενών που θα ωφελούνται περισσότερο από τις επιθετικές στρατηγικές για τη βελτίωση της αποδοχής του θορύβου. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εξειδικευμένης έρευνας θα είναι η παρουσίαση ενός μοναδικού συνδυασμού ρυθμίσεων στα ακουστικά βαρηκοΐας που βοηθούν τον ασθενή με ευαισθησία σε μια επιτυχημένη εμπειρία με ακουστικά βαρηκοΐας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολίας πως για οποιονδήποτε με ευαισθησία στο θόρυβο, η πρόκληση να εκτεθεί σ αυτόν μπορεί να γίνει ένα αδιέξοδο στην αποδοχή των ακουστικών βαρηκοΐας. Παρόλο αυτά η δυνατότητα να βελτιωθεί σημαντικά η ανοχή στον θορύβου του ασθενούς σημαίνει πως η πορεία με τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να είναι σύντομη και εύκολη.

Previous ArticleNext Article