ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

“Η διαγνωστική αξία του διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος” από τον Καρδιολόγο Βασίλειο Ψήφο

Σε συνεργασία με τον Επεμβατικό Καρδιολόγο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΨΗΦΟ MSc
v.psifos@hotmail.gr

Η διαγνωστική αξία του διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος (ΔΟΥ) είναι σήμερα αναγνωρισμένη και οι ενδείξεις της μεθόδου συνεχώς διευρύνονται.

Η μέθοδος είναι ημιεπεμβατική και η σωστή εφαρμογή της απαιτεί καλή γνώση της διαθωρακικής υπερηχογραφίας.

Πως γίνεται:

Χορηγείται στον ασθενή τοπική αναισθησία, ώστε να μη νιώσει πόνο όταν περάσει από τον οισοφάγο του ο σωλήνας της εξέτασης. Ο γιατρός εισάγει από το στόμα του εξεταζομένου σωλήνα διαμέτρου περίπου 3 χιλιοστών, στο κάτω άκρο του οποίου υπάρχει μία μικρή συσκευή που εκπέμπει υπέρηχους.
Πριν την εξέταση θα χρειασθεί να χορηγηθεί ήπια αναισθησία, για να είναι πιο ανώδυνη η εισαγωγή του μορφομετατροπέα στον οισοφάγο.
Η μελέτη ολοκληρώνεται συνήθως εντός 15 λεπτών και οι καρδιακές δομές που εξετάζονται κατά προτεραιότητα είναι όσες δεν απεικονίζονται συνήθως με το διαθωρακικό υπερηχογραφημα (δομές από τα οπίσθια κυρίως τμήματα της καρδιάς, κόλποι, ωτία, βαλβίδες κ.ά.).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ :

Εμβολογόνος καρδιοπάθεια
Η αποκάλυψη πιθανής καρδιακής εμβολογόνου πηγής είναι σήμερα μία από τις κυριότερες ενδείξεις διενέργειας της διοισοφαγείου ηχοκαρδιογραφίας.
Αυτές μπορεί να είναι ανωμαλίες στον αριστερό και δεξιό κόλπο και στα αντίστοιχα ωτία των κόλπων, όπως π.χ. θρόμβος, αυτόματοι ήχοι αντίθεσης, ανοικτό – βατό ωοειδές τρήμα, ανεύρυσμα μεσοκολπικού διαφράγματος, εκβλαστήσεις στις βαλβίδες, θρόμβοι στην αριστερή κοιλία καθώς και διάφοροι καρδιακοί όγκοι. Επίσης, σημαντική είναι και η διάγνωση ανωμαλιών στην θωρακική αορτή, όπως αθηρωματικών πλακών κ.λ.π. .Επίσης χρησιμοποιείται συχνά στην εκτίμηση ασθενών με κολπική μαρμαρυγή προς ηλεκτρική ανάταξη της αρρυθμίας,

Εκτίμηση προσθετικών βαλβίδων

Η διοισοφάγειος ηχοκαρδιογραφία είναι η διαγνωστική μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση ανωμαλιών σε προσθετικές βαλβίδες, κυρίως στη θέση της μιτροειδούς. Μπορούμε να διαγνώσουμε με ακρίβεια παραβαλβιδικές διαφυγές, παρουσία θρόμβων, δυσλειτουργία των πτυχών κ.λ.π.

Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα

Η μελέτη είναι πολύ σημαντική στην εκτίμηση της παρουσίας ή όχι ενδοκαρδίτιδας στις προσθετικές βαλβίδες.

Όγκοι της καρδιάς

Η εξέταση έχει σημαντική αξία στην αποκάλυψη όγκων σε διάφορα σημεία της καρδιάς, όπως στις κοιλίες, στους κόλπους, στις καρδιακές βαλβίδες αλλά και στα μεγάλα αγγεία.

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Η εξέταση υπερέχει της διαθωρακικής ηχοκαρδιογραφίας στην εκτίμηση διαφόρων συγγενών ανωμαλιών, όπως μεσοκολπικών ελλειμμάτων, ανώμαλης εκβολής πνευμονικών φλεβών καθώς και συμπλοκών συγγενών καρδιοπαθειών.

Η εξέταση θεωρείται πολύτιμη για την διάγνωση διαχωρισμού της αορτής.

 

Previous ArticleNext Article