Μαγνησία

Λήγει η προθεσμία από τη ΔΕΥΑΜΒ για εγκατάσταση λιποσυλλέκτη

Η ΔΕΥΑΜΒ υπενθυμίζει στους υπόχρεους εγκατάστασης λιποσυλλέκτη, στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ότι η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, κατά την οποία οι υπόχρεοι  όφειλαν να επικαιροποιήσουν τους φακέλους αποχέτευσης της δραστηριότητάς τους και να έχουν προβεί σε εγκατάσταση λιποσυλλέκτη, θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 200 €, σύμφωνα με την απόφαση 311/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των προβλέψεων του 7ου άρθρου του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης της Υπηρεσίας, που αφορά στις διαδικασίες διακοπής συνδέσεων αποχέτευσης.

Previous ArticleNext Article