ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

135 ανοιχτές θέσεις στη ΔΕΥΑΜΒ στο Βόλο

Μόνιμο προσωπικό, οκταμηνίτες, μαθητευόμενοι, απόφοιτοι ΤΕΙ και μακροχρόνια άνεργοι. Στις 135 ανέρχονται οι ανοιχτές θέσεις προσωπικού στη ΔΕΥΑΜΒ στις παραπάνω κατηγορίες, για τις οποίες «τρέχουν» ή πρόκειται να βγουν προκηρύξεις. «Η ΔΕΥΑΜΒ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον Δήμο Βόλου. Ήδη μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα που κάθε χρόνο ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, δεκάδες εργαζόμενοι βρίσκουν εργασία. Παράλληλα μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έχουμε δώσει εργασία σε 24 άτομα, ενώ κάθε χρόνο, μέσα από πρόγραμμα προσλαμβάνουμε 38 υδρονομείς για την άρδευση στις τοπικές ενότητες», ανέφερε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ, Άρης Σαββάκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Σαββάκη, ήδη από τον Ιανουάριο 2017, η ΔΕΥΑΜΒ έχει ζητήσει την πρόσληψη 28 μόνιμων υπαλλήλων βάσει των κενών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι θέσεις έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για εργαζόμενους των εξής ειδικοτήτων: 1 χημικών μηχανικών ΠΕ, 1 μηχανολόγων μηχανικών ΠΕ, 1 ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ, 1 μηχανολόγων μηχανικών ΤΕ, 1 πολιτικών μηχανικών ΠΕ, 3 ηλεκτρολόγους ΔΕ, 1 πολιτικών μηχανικών ΤΕ, 1 χημικών ΠΕ, 1 ηλεκτρονικών ΤΕ, 7 διοικητικών γραμματέων ΔΕ, 1 ταμιών ΔΕ, 1 καταμετρητών ΔΕ, 2 επιδοτών ΔΕ, 1 εργοδηγών βοηθών χημικών ΔΕ, 2 οδηγών ΔΕ, 1 αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ΠΕ, 2 εργοδηγών μηχανολόγων μηχανικών ΔΕ.

50 οκταμηνίτες

Ηδη από τη ΔΕΥΑΜΒ έχει υποβληθεί στον ΑΣΕΠ και αναμένεται έγκριση για την προκήρυξη θέσεων για 50 οκταμηνίτες, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην επιχείρηση. Η δημοσίευση της προκήρυξης και η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Οκτώβριο, για τις εξής θέσεις: 2 χημικοί ΠΕ, 1 βιολόγος ΠΕ, 2 πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ, 1 ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ, 1 μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ, 2 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΤΕ, 4 πολιτικοί μηχανικοί ΤΕ, 1 διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕ, 2 λογιστικής ΤΕ, 1 μηχανικός πληροφορικής ΤΕ, 3 ηλεκτρολόγοι ΔΕ, 2 πρακτικοί μηχανικοί ΔΕ, 1 ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ, 6 υδραυλικοί ΔΕ, 6 διοικητικοί ΔΕ, 1 τεχνίτης οχημάτων ΔΕ, 1 ελαιοχρωματιστής ΔΕ, 13 εργάτες ΥΕ.

6 μαθητευόμενοι

Δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε μια μεγάλη επιχείρηση για διάρκεια 9 μηνών, έχουν όμως και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ αλλά και της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και ΙΕΚ. Οι θέσεις που έχουν ανοίξει για μαθητευόμενους και μέσω των οποίων προσφέρεται απασχόληση, μισθός και ασφάλεια, αφορούν τις εξής ειδικότητες: 1 τεχνικός Η/Υ (ΙΕΚ), 3 στέλεχος διοίκησης και οικονομίας (ΙΕΚ), 1 τεχνικός ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, εγκαταστάσεων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών (ΕΠΑΛ), 1 τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ). Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους.

31 απόφοιτοι ΤΕΙ

Ανοιχτή είναι και η πρόσκληση για την απασχόληση 31 αποφοίτων ΤΕΙ προκειμένου να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Μάλιστα, η απασχόληση των αποφοίτων χρηματοδοτείται κατά 50% από τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις που είναι ανοιχτές αφορούν στις εξής ειδικότητες: 3 πολιτικών μηχανικών, 3 μηχανικών πληροφορικής, 2 βιοχημείας, 4 διοίκησης επιχειρήσεων, 5 λογιστικής και χρηματοοικονομικών, 2 διοίκησης και διαχείρισης έργων, 4 ηλεκτρολόγων μηχανικών, 3 μηχανολογίας, 2 τεχνολογίας τροφίμων, 1 μηχανικών περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης, 1 βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης, 1 μηχανικών τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και μηχανολόγων μηχανικών.

20 μακροχρόνια άνεργοι

Με πρόσφατη απόφασή της η ΔΕΥΑΜΒ συμμετέχει στο πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ζητήσει από τον ΟΑΕΔ 20 άτομα για τις εξής ειδικότητες: 3 υπάλληλοι λογιστηρίου ΔΕ, 5 γραμματείς ΔΕ, 5 οικοδόμους, 1 βοηθός τεχνίτη υδραυλικός ΔΕ, 1 τεχνίτης ηλεκτρολόγος ΔΕ, 5 εργάτες οικοδομών.

Εφ. Ταχυδρόμος (Ελένη Χάνου)

Previous ArticleNext Article