ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Στη φάση της υλοποίησης το έργο της ύδρευσης στη Ζαγορά

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει ένα έργο στον τομέα της ύδρευσης, καθώς η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης και Δικτύου Μεταφοράς Νερού από πηγή Δρακοσπηλιά Δ.Κ. Ζαγοράς,» προϋπολογισμού 243.212,90 €  και μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναμένεται να υπογράψει την σύμβαση κατασκευής του έργου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Τα έργα ύδρευσης είναι έργα ζωής. Το συγκεκριμένο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αναβαθμίζει την ποιότητα του νερού της Ζαγοράς. Στόχος μας ως αιρετή Περιφέρεια είναι η κατασκευή έργων ουσίας, που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους πολίτες. Είναι ένα έργο που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ζαγοράς Παναγιώτη Κουτσάφτη».

Τεχνική Περιγραφή:

Άνω του οικισμού Αγίου Γεωργίου και Σωτήρας της Ζαγοράς υφίστανται τρεις (3) δεξαμενές στις θέσεις Σωτήρας, Άνω Άθωνα, Κάτω Άθωνας. Ανάντι αυτών και σε υψόμετρο +680,00μ υπάρχει υδρομαστευμένη πηγή στη θέση Δρακοσπηλιά από την οποία υπάρχει παλαιός αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης που τροφοδοτεί σε σειρά τις δεξαμενές Άνω, Κάτω Άθωνα και Σωτήρας.

Στο υπόψη έργο θα κατασκευασθεί νέα δεξαμενή στο υψόμετρο +640,00μ και πλησίον της δεξαμενής Άνω Άθωνα χωρητικότητας 500,00m3, νέος αγωγός μεταφοράς από PE τρίτης γενιάς συνολικού μήκους 1300,00μ με τις εξής επί μέρους διατομές:

1) Ονομ. Διαμέτρου DN 110mm και ονομαστικής πίεσης PN 10atm για το τμήμα από πηγή Δρακοσπληιά ως νέα Δεξαμενή Άθωνα μεήκους 280,00μ

2) Ονομ. Διαμέτρου DN 110mm και ονομαστικής πίεσης PN 10atm για το τμήμα από νέα Δεξαμενή Άθωνα ως την Κάτω Δεξαμενή Άθωνα μήκους 215,00μ

3) Ονομ. Διαμέτρου DN 125 mm και ονομαστικής πίεσης PN10atm για το τμήμα από Κάτω Δεξαμενή Άθωνα ως το Φρεάτιο Δ (φρεάτιο ανακοπής πίεσης) μήκους 425,00μ

4) Ονομ. Διαμέτρου DN 110mm και ονομαστικής πίεσης PN 16atm για το τμήμα από το Φρεάτιο Δ (φρεάτιο ανακοπής πίεσης) ως Δεξαμενή Σωτήρας μήκους 380,00μ.

Previous ArticleNext Article