Ειδήσεις, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Εκλογές στο Επιμελητήριο Μαγνησίας τον Δεκέμβριο

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας ενημερώνει όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ότι στις 9 – 10 – 11 Δεκεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Τα τμήματα του Επιμελητηρίου είναι:

  • Εμπορικό
  • Υπηρεσιών
  • Μεταποιητικό
  • Τουριστικό

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους (δηλαδή μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2016) και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016.

Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:

  • Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016.
  • Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.

Εφιστούμε την προσοχή!

Τα Νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συν/σμοί κ.λπ.), μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους για τις εκλογές και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Καλούμε τους συναδέλφους – μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας να εξοφλήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές μέχρι και τις 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα τόσο υποψηφιότητας όσο και να ψηφίσουν στις εκλογές στις 9 – 10 – 11 Δεκεμβρίου 2017.

Previous ArticleNext Article