Ειδήσεις, Εργασία

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα 15.000 θέσεων για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών

 Οι μακροχρόνια άνεργοι θα λάβουν προτεραιότητα στην διαδικασία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το 1/3 των θέσεων, δηλαδή οι 5.000, θα αφορά αποκλειστικά άτομα που δικαιούνται. Η επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις είναι δωδεκάμηνη και ωφελούμενοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, αλλά και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 3 μήνες. Οι δικαιούχοι ΚΕΑ θα αμείβονται ημερησίως με 22 ευρώ, οι μακροχρόνια άνεργοι με 22 και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού το τελευταίο 3μηνο θα λαμβάνουν 15 ευρώ. Η επιχορήγηση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, ενώ για τις θέσεις προβλέπονται τα εξής:
  1. Οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό έως και τρία άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο.
  2. Οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως και δύο ωφελούμενους
  3. Οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως και τρεις ωφελούμενους
  4. Οι επιχειρήσεις που έχουν άνω των 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως και πέντε ωφελούμενους
Previous ArticleNext Article