Μαγνησία

Ανανέωση του στόλου των αστικών στο Βόλο

Ανανέωση του «στόλου» των λεωφορείων, χρήση mini bus σε επιλεγμένες διαδρομές, εφαρμογή συστήματος τηλεματικής και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, χωροθέτηση και αναδιαμόρφωση αφετηριών και χώρων στάθμευσης/συντήρησης των λεωφορείων, προτείνει μεταξύ άλλων η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας Δήμου Βόλου ώστε να υπάρξει αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Αστικό ΚΤΕΛ στον Βόλο. Το θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής και συνδυάζεται με επιπλέον προτάσεις λειτουργικών παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων. Μεταξύ των προτάσεων αυτών περιλαμβάνεται η ανάπλαση της πλατείας Αναύρου με τη διαμόρφωση εσοχών για στάση λεωφορείων, η πιλοτική υλοποίηση κυκλικών δρομολογίων της γραμμής 1-3 & 3-1 με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικών λεωφορείων σε υπαίθριο χώρο που βρίσκεται στο πεδίον του Άρεως. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας προέβη σε καταγραφή των υφιστάμενων δρομολογίων, των συνθηκών κυκλοφορίας, των χώρων αναμονής επιβατών και των περιοχών στάθμευσης των αστικών λεωφορείων. Πραγματοποιήθηκε επίσης, ποιοτική αποτίμηση του επιπέδου των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, μέσω κοινά διαδεδομένων δεικτών εξυπηρέτησης (ελκυστικότητα οχήματος, συντομία διαδρομής, επίπεδο άνεσης, συνθήκες ασφάλειας, εγγύτητα στην περιοχή προορισμού, κλπ). Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αυτοψίες σε διάστημα δύο μηνών κατά τις πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν καθημερινές και Σαββατοκύριακα, με στόχο την ορθή και τεκμηριωμένη αποτίμηση των υφισταμένων χαρακτηριστικών. Καταμετρήθηκαν κυκλοφοριακοί φόρτοι και ροές οχημάτων και λεωφορείων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ώστε τα αποτελέσματα να είναι κατά το δυνατόν αντικειμενικά και ρεαλιστικά.

Τι πρέπει να κάνει το Αστικό

Η επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την εισήγηση, οδήγησε στα δύο ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

α) Το επίπεδο των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου είναι ικανοποιητικό και βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο άλλων ελληνικών πόλεων, με παρόμοια χαρακτηριστικά.

β) Υπάρχει ωστόσο σημαντικό περιθώριο βελτίωσης των Υπηρεσιών, που παρότι χρήζουν περαιτέρω έρευνας, μπορούν σε τίτλους να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

– ανανέωση του «στόλου» των λεωφορείων,

– χρήση mini bus σε επιλεγμένες διαδρομές,

– εφαρμογή συστήματος τηλεματικής και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών,

– δυνατότητα μετεπιβίβασης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου,

– εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση δρομολογίων,

– χωροθέτηση και αναδιαμόρφωση αφετηριών και χώρων στάθμευσης / συντήρησης των λεωφορείων.

Η σταδιακή εφαρμογή των ανωτέρω, εκτιμάται πως θα προσδώσει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, μία ποιοτικότερη και ελκυστικότερη δημόσια συγκοινωνία.

magnesianews.gr

Previous ArticleNext Article