Οικονομία

309.340 οι συντάξεις στη Θεσσαλία

Συνολικά 2,311 δισ. ευρώ πληρώθηκαν τον Δεκέμβριο από τα ασφαλιστικά ταμεία για την παροχή συντάξεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης ΉΛΙΟΣ για τον Δεκέμβριο. Το ποσό περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ, ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ. Με βάση την τελευταία έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017, πληρώθηκαν συνολικά 4.496.290 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.851.060 ήταν κύριες, οι 1.237.924 επικουρικές και 407.306 μερίσματα. Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.586.480. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε στα 722,26 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές στα 171,67 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα στα 97,93 ευρώ, διαμορφώνοντας, έτσι, το μέσο εισόδημα, όσων δικαιούνται κύρια και επικουρική σύνταξη στα 894 ευρώ. Την ίδια στιγμή ωστόσο, συνολικά 422 χιλιάδες συνταξιούχοι όλων των κατηγοριών λαμβάνουν ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ τον μήνα. Στον αντίποδα, υπάρχουν 6.600 με εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ τον μήνα. Στη Θεσσαλία ο αριθμός των συντάξεων ανέρχεται σε 309.340. Από αυτές οι 223.911 είναι συντάξεις γήρατος, οι 55.401 θανάτου, οι 29.617 αναπηρίας και 411 άλλης κατηγορίας. Το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 152.666.352,96 ευρώ.
Previous ArticleNext Article