Εργασία

19 ευκαιρίες στην ΔΕΥΑ Τρικάλων. Ζητούνται απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στην πρόσληψη 19 υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Τρικάλων. Θα προσληφθούν: ΠΕ οικονομολόγοι (1 θέση), ΠΕ και ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί (2 θέσεις), ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί (1), ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί έργων υποδομής (1), ΤΕ διοικητικοί συστημάτων εφοδιασμού (1), ΔΕ υδραυλικοί (5), ΔΕ οδηγοί φορτηγού Γ’ κατηγορίας (2), ΔΕ ηλεκτρολόγοι (3), ΔΕ χειριστών φορτωτών-εκσκαφέων (1) και ΥΕ εργατών (2). 

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν οκτώ μήνες. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της υπηρεσίας.  Σημειώστε για τις ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση ανά έδρα 

Αναμένεται
Previous ArticleNext Article