ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Ενημερωτικές συναντήσεις για το “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου”

Στην προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου να ενημερωθούν  έγκαιρα οι έμποροι κι επιχειρηματίες , που εδρεύουν στο εμπορικό δίκτυο Π.Μελά – Ξενοφώντος και Δημητριάδος – Γ.Καρτάλη (Γαλλίας) για  να συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»,  ο Πρόεδρος ΕΣΒ, κ. Οντόπουλος Απόστολος και το μέλος του Δ.Σ, κα Βλαχοπούλου Σοφία επισκέφθηκαν το Σάββατο 100 επιχειρήσεις στον κεντρικό ιστό της πόλης. Η διανομή των προσκλήσεων έγινε το Σάββατο 14 Ιουλίου, ώστε όλοι οι συνάδελφοι έμποροι κι επιχειρηματίες να παρευρεθούν είτε στην 1η ενημερωτική συνάντηση,  Δευτέρα 16 Ιουλίου είτε στην 2η ενημερωτική συνάντηση, Τετάρτη 18 Ιουλίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας ( Δημητριάδος 176) και ώρα 18:30,  προκειμένου να πληροφορηθούν γι αυτό το σύγχρονο  επιχειρησιακό πρόγραμμα, που στοχεύει στην ενίσχυση και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ευελπιστεί οι εμπορικές επιχειρήσεις να δείξουν μέγιστο  ενδιαφέρον συμμετέχοντας σε αυτό,  ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα  στην εμπορική  περιοχή από τις οδούς Π.Μελά – Ξενοφώντος και Δημητριάδος – Γ.Καρτάλη (Γαλλίας)  . Τα εμπορικά καταστήματα που εδρεύουν σε αυτή την οικοδομική έκταση έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», το οποίο είναι ένα έργο αναβάθμισης και εξωραϊσμού της περιοχής.

Είναι ίσως η σημαντικότερη πρόσκληση που βγάζει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία” , η οποία στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.  Μέσα από την ανακατασκευή μιας εμπορικής περιοχής στην πόλη  μας προωθείται η πολιτισμική, πολιτιστική και τουριστική της εμβέλεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του δικαιούχου ΟΤΑ ‘A βαθμού θα έχει μέγιστο όριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος) ανέρχεται κατά μέγιστο στις 400.000 ευρώ. Ο συνολικός δηλαδή προϋπολογισμός για κάθε πρόταση θα ανέρχεται 1,9 εκατομμύρια ευρώ.

Κάθε πρόταση χρηματοδότησης θα περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης μίας κατά μέγιστο εμπορικής  περιοχής  παρέμβασης εντός της ίδιας δημοτικής ενότητας.
Η περιοχή παρέμβασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 μέτρα υφιστάμενο ή κατασκευασμένο πεζόδρομο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή συνδυασμό και των δύο.
Επίσης η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους με  συμμετοχή κατ ελάχιστο του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης ή συμμετοχή 50 τέτοιων επιχειρήσεων.

Θα πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ δικαιούχου και συνδικαιούχου και ο δικαιούχος ΟΤΑ θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία 1) αναβάθμιση δημόσιου χώρου και τουλάχιστον σε μία εκ των κατηγοριών: 2) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης πόλης και 3) προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:
Δαπάνες εκσυγχρονισμού Υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων, βελτίωσης προσβασιμότητας.
Επιλέξιμες θα είναι και οι ενέργειες ωρίμανσης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία  του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου στο τηλέφωνο (2421025479) ή να επισκεφθούν τον εξής ιστοσελίδα : http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=515

Previous ArticleNext Article