Ειδήσεις

Πρόστιμο 150.000 ευρώ στις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cοsmote από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Σε κάθε μια από τις εταιρείες τηλεφωνίας Wind, Vodafone, OTE και Cοsmote επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παράνομες διαφημιστικές κλήσεις προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Στην Αρχή είχαν γίνει μεγάλος αριθμός καταγγελιών για τηλεφωνικές κλήσεις από την πλευρά των τριών επίμαχων τηλεφωνικών εταιρειών, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Αρχή προχώρησε σε συντονισμένη δράση ελέγχων σε εταιρείες για τις οποίες είχε λάβει μεγάλο αριθμό παραπόνων αναφορικά με τηλεφωνικές κλήσεις, που αποσκοπούσαν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η Αρχή πραγματοποίησε επιτόπιους ελέγχους δραστηριοτήτων στις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote. Οι έλεγχοι έγιναν τόσο στις εγκαταστάσεις των εν λόγω εταιρειών όσο και στις εγκαταστάσεις συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων.

Η Αρχή συνέλεξε πλήρη αρχεία των κλήσεων που διενεργήθηκαν, τα οποία και αντιπαρέβαλε με τα μητρώα του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 (μητρώα «opt-out»), που τηρούν οι πάροχοι υπηρεσίας τηλεφωνίας.

Από την εν λόγω αντιπαραβολή προέκυψε, για τις εταιρείες Wind, Vodafone, OTE και Cosmote μεγάλος αριθμός μη νόμιμων κλήσεων.

Παράλληλα, η Αρχή εξέτασε τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι εν λόγω εταιρείες και έκρινε ότι, αν και έχουν βελτιώσει κάποιες από αυτές, δεν εφαρμόζουν στην πράξη κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πλήρη νομιμότητα της δράσης τους, ενώ είχαν στη διάθεσή τους ικανό χρονικό διάστημα από την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων 66, 65, 63 και 64/2016 της Αρχής, οι οποίες είχαν πραγματευθεί για το ίδιο ζήτημα.

Κατόπιν αυτών, η Αρχή με τις υπ΄ αριθμ. 60, 61, 62 και 63/2018 αποφάσεις της για το σύνολο των παραβάσεων, επέβαλε στην κάθε εταιρεία (Wind, Vodafone, OTE και Cοsmote) πρόστιμο 150.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί το μέγιστο δυνατό πρόστιμο σύμφωνα με την προ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων νομοθεσία, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις ανάγονται στην περίοδο πριν την εφαρμογή του.

protothema.gr
Previous ArticleNext Article