ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

Επιβραδύνεται η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη

Το προσδόκιμο ζωής των Ευρωπαίων δεν αυξάνεται πλέον με ταχύ ρυθμό, ενώ παραμένουν οι ανισότητες στα συστήματα Υγείας, διαπιστώνει η τελευταία έκθεση για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κοινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δείχνει ότι η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί και ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλα κενά μεταξύ και εντός των χωρών, γεγονός που οδηγεί στην περιθωριοποίηση ιδίως των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Η έκθεση βασίζεται σε συγκριτικές αναλύσεις για την κατάσταση της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

«Ενώ το προσδόκιμο ζωής είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν αν εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου όπως ο καπνός ή η έλλειψη σωματικής άσκησης. Είναι απαράδεκτο κάθε χρόνο στην ΕΕ να χάνονται πρόωρα περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια άτομα, όταν αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την καλύτερη πρόληψη και με αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης», δηλώνει ο Επίτροπος Υγείας κ. Βιτένις Αντριουκάιτις.

Η έκθεση ζητεί περαιτέρω τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και πρόληψη των ψυχικών νόσων, που υπολογίζεται ότι κοστίζουν πάνω από 4% του ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, από το 2011, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ διαπιστώνονται διαφορέ όχι μόνο ανά φύλο αλλά και ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Για παράδειγμα, κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωη, οι 30χρονοι άνδρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης αναμένεται να ζήσουν περίπου 8 χρόνια λιγότερα από τους κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου.

Το μέσο προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ είναι σήμερα 81 χρόνια για άνδρες και γυναίκες. Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πάνω από το μέσο όρο, με προσδόκιμο στα 81,5 έτη και για τα δύο φύλα. Οι μακροβιότεροι της Ευρώπης είναι οι Ισπανοί με μέση επιβίωση στα 83,5 χρόνια ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται Βούλγαροι, Λετονοί και Λιθουανοί, με μέσο προσδόκιμο ζωής 74,9 χρόνια.

Εξάλλου, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν μη καλυπτόμενες ανάγκες περίθαλψης σε σύγκριση με τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος.

Στοιχεία από διάφορες χώρες υποδεικνύουν ότι έως και το 20 % των δαπανών υγείας θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν για καλύτερη αξιοποίηση.

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα ψυχικής υγείας κοστίζουν στην Ευρώπη τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ οι θάνατοι από ψυχικά νοσήματα υπολογίζονται σε πάνω από 80.000 κάθε χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: onmed.gr

Previous ArticleNext Article