ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Από αρχές Μαρτίου και η Αγριά θα συνδεθεί με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ

Από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 πρόκειται να ξεκινήσει η σύνδεση των Ιδιοκτησιών της Δ.Ε. Αγριάς Δ. Βόλου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Η σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύνδεσης ιδιοκτησίας με το δίκτυο ακαθάρτων περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα ‘Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Περιοχής’, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης.

Για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να υποβάλλει στο στη ΔΕΥΑΜΒ, φάκελο με τη μελέτη αποχέτευσης υπογεγραμμένη από ιδιώτη μηχανικό, αφού πρώτα για να πληροφορηθεί την ακριβή θέση αναμονής του δικτύου για την ιδιοκτησία του.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyamv.gr) και στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΜΒ (Κωνσταντά 141, 1ος όροφος, γραφείο 6, τηλ: 2421075112 και 2421075106).

Previous ArticleNext Article