ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Άσκηση ετοιμότητας της Πυροσβεστικής Βόλου την Πέμπτη στις εγκαταστάσεις της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ    ΣΤΙΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ « ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ & ΠΩΜΑΤΩΝ 

 (Πυρκαγιά σε χώρο παραγωγής χημικών προϊόντων και απεγκλωβισμός εργαζομένων) 

Την Πέμπτη 14/03/2019 και περί Ω/11:00’ θα πραγματοποιηθεί Άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ ΒΙ.ΠΕ Βόλου σε συνεργασία με την ΠΕ.ΠΥ.Δ Θεσσαλίας, στις  εγκαταστάσεις της «Εύρηκα Ελλάς Α.Ε» παραγωγής και εμπορίας Χημικών προϊόντων, πλαστικών φιαλών και πωμάτων, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ  Βόλου.

Η Παρούσα Άσκηση αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων, στην αντιμετώπιση μιας  πυρκαγιάς που είναι πιθανό να  εκδηλωθεί σε χώρο παραγωγής χημικών προϊόντων καθώς και στον  απεγκλωβισμό  εργαζόμενων εντός της επιχείρησης .

Κύριο λοιπόν Αντικείμενο της άσκησης αποτελεί η προσομοίωση ενός  τεχνολογικού ατυχήματος (Τ.Α.Μ.Ε.) και η ανάπτυξη της στρατηγικής αντιμετώπισης αυτού και υπάγεται στο άνω  όριο της οδηγίας SEVESO IIΙ, λόγω ποσοτήτων  αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων.

Σενάριο Άσκησης

Κατά τη συνήθη λειτουργία του Εργοστασίου στο τμήμα ανάμιξης λευκαντικών στο κτίριο Νο7, συνέπεια βραχυκυκλώματος ηλεκτρικών καλωδίων, έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εξαπλώνεται στο χώρο του αναμικτηρίου, σε αποθηκευμένες πρώτες ύλες και σε υλικά  συσκευασιών τους. Λόγω της κατεύθυνσης του αέρα η φωτιά εξαπλώνεται πάνω στη στέγη, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και περνά στα διπλανά τμήματα (τμήμα συσκευασίας σκονών, τμήμα ανάμιξης υγρών)

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δημιουργία αποπνικτικής ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή από τους πυκνούς μαύρους καπνούς (τοξικοί ρύποι) και η έκλυση έντονου πυροθερμικού φορτίου. Ο κίνδυνος των εργαζόμενων και των πολιτών είναι άμεσος λόγω των παραπάνω.

Παράλληλα είναι μεγάλος ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε άλλα κτίρια της επιχείρησης, καθώς και ο κίνδυνος για φαινόμενα Domino-επέκτασης σε γειτονικές εγκαταστάσεις, επειδή σε κοντινή  απόσταση υπάρχουν δεξαμενές LPG και δεξαμενές άοσμου πετρελαίου.

Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς ένα μέλος της ομάδας πυρασφαλείας του εργοστασίου, νιώθει δυσφορία από την εισπνοή καπνού και με την βοήθεια των άλλων μελών, απομακρύνεται σε ασφαλή χώρο για τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως ενεργοποιείται το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 Στην άσκηση θα συμμετέχουν:

ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕ.Κ.Ε. Θεσσαλίας, Π. Υ. ΒΙ.ΠΕ ΒΟΛΟΥ, Π.Υ. ΒΟΛΟΥ, ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας, Π. Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 8η Ε.Μ.Α.Κ., Πολιτική Προστασία Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,

Αστυνομική Δ/νση Μαγνησίας, Ε.Κ.Α.Β. Βόλου, ΔΕΔΔΗΕ  Βόλου, Τ.Ε.Ε. παράρτημα Βόλου, Ομάδα Αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της επιχείρησης

Previous ArticleNext Article