ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

Ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN

Mετά από απόφαση της εταιρείας PFIZER ανακαλούνται όλες οι παρτίδες του πόσιμου εναιωρήματος PONSTAN 50mg/5ml 125ml λόγω της πιθανότητας να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπόμενα όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις μολύβδου και λιθίου σύμφωνα με την οδηγία ICH Q3D.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Previous ArticleNext Article