Ελλάδα, Κοινωνία, Οικονομία

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας

Δώδεκα θέσεις  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ανοίγουν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΕΜΚΦ( Επιτροπές Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας)  Λάρισας.

Για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, απαιτούνται τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 μέχρι και την 24-06-2019 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση (έντυπο Σ.Ο.Χ, Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου 1) πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
3) Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας ( όπου απαιτείται).
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού κώδικα

5) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ανεργία (όχι με Υπεύθυνη Δήλωση ή κάρτα ανεργίας.
6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7) Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/06/2019 μέχρι 24/06/2019.

Διαβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: protothema.gr

Previous ArticleNext Article