Ειδήσεις, Ελλάδα, Εργασία

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για 155 μόνιμες θέσεις λιμενοφυλάκων.

Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, (ταχυδρομικώς), μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι υποψήφιοι στο νέο διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος για την πρόσληψη 155 δόκιμων λιμενοφυλάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε δύο σημεία:

-Στην τήρηση των προθεσμιών τόσο για την κατάθεση των φακέλων όσο και για την έκδοση των δικαιολογητικών

-Στην όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση των προσόντων τους

Η προθεμία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 7 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 18 του ίδιου μήνα.

H προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 33/10-09-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΩΓΘΜ4653ΠΩ-4ΘΩ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Previous ArticleNext Article