Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων στην εφορία, βάζοντας τέλος τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ή δηλώσεις εξ αποστάσεως:
Στέλνοντας μέσω e-mail ή ταχυδρομείου (συστημένο) ή courier κάθε είδους αιτήσεις ή δηλώσεις και να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Για να υποβάλλει κάποιος αίτηση, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη φόρμα υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr
Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί αποδεικτικό της δήλωσης. Αν η αίτηση/δήλωση σταλεί μέσω ταχυδρομείου ή courier, το αποδεικτικό παραλαβής αποτελεί και το αποδεικτικό αποστολής.
Αν ο φάκελος είναι πλήρης, οι σχετικές δηλώσεις και αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται σε 3 εργάσιμες ημέρες.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει μήνυμα στο TAXISnet όπου θα αναρτάται το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητικού που αιτείται.
Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφορικής της ΑΑΔΕ επισπεύδουν τις διαδικασίες για την ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η οποία ανεστάλη στα τέλη του 2019, λόγω του αιτήματος των συμβολαιογράφων, που ζήτησαν χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης στο νέο σύστημα δηλώσεων.

naftemporiki.gr