Την πρόσληψη 60 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.
Οι ειδικότητες που ζητούνται
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (11 θέσεις)
ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών (10 θέσεις)
ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Γ’ κατηγορίας (5 θέσεις)
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (3 θέσεις)
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (2 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτρολόγων – Συντηρητών (9 θέσεις)
ΔΕ Χειριστές Εκσκαπτικού μηχανήματος (3 θέσεις)
ΔΕ Καταμετρητών (2 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (2 θέσεις)
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων (1 θέση)
ΥΕ Καθαρίστριες (2 θέσεις)
ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων (10 θέσεις

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ