Ελλάδα, Οικονομία

Βροχή αιτημάτων για δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου

Πάνω από 5.700 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση για να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του οποίου οι τράπεζες δίνουν κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Δημοσίου. Το ύψος των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα σχεδόν καλύπτει τον αρχικό προϋπολογισμό του ταμείου, καθώς φθάνει στα 3,4 δισ. ευρώ, σε σύνολο 3,5 δισ. ευρώ που είναι οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί από κρατικά χρήματα και από κεφάλαια που συνεισφέρουν οι τράπεζες.

Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ», από τις 5.700 επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτημα δανειοδότησης, οι 400 είναι μεγάλες, ενώ 5.300 είναι μικρομεσαίες εταιρείες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αναμένεται να πάρουν τη μερίδα του λέοντος της διαθέσιμης ρευστότητας, καθώς τα δάνεια για τα οποία έχουν υποβάλει αίτημα ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ, ενώ οι 5.300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μοιραστούν το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ. Από την κατανομή των δανείων προκύπτει ότι ο μέσος όρος των δανείων για τις μεγάλες επιχειρήσεις προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ στις 300.000 ευρώ διαμορφώνεται ο μέσος όρος του δανείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κατανομή που είχε γίνει μέχρι σήμερα, οι πόροι της κρατικής εγγύησης επιμερίζονται ως εξής:

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 40% για λογαριασμό πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνολικό ύψος δανείων 1,5 δισ. ευρώ.

• 500 εκατ. ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με ανώτατο όριο εγγύησης «Cap Amount» 30% για μεγάλες επιχειρήσεις και συνολικό ύψος δανείων 2 δισ. ευρώ.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης μελετούν ήδη τη δεύτερη φάση του προγράμματος για την παροχή πρόσθετης κρατικής εγγύησης 1 δισ. ευρώ που θα κινητοποιήσει πόρους 3,3 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα «τρέξει» από τον Σεπτέμβριο. Στόχος είναι η κατανομή στη νέα φάση να γίνει υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι πολυάριθμες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα μας και οι οποίες, όπως διαπιστώνεται, έχουν αυξημένες ανάγκες ρευστότητας. Ετσι, ενώ στην πρώτη φάση του προγράμματος το ποσό του 1 δισ. ευρώ της κρατικής εγγύησης είχε μοιραστεί (50%-50%) μεταξύ των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτή τη φορά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος της κρατικής εγγύησης, που υπολογίζεται στο 80%, δηλαδή 800 εκατ. ευρώ. Μαζί με τη μόχλευση με τραπεζικά κεφάλαια, τα δάνεια που θα δοθούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα φτάσουν στα 2,5 δισ. ευρώ, περιορίζοντας τους πόρους που θα διατεθούν για τις μεγάλες επιχειρήσεις στα 800 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα πρέπει αυστηρά να διοχετευθούν στην αγορά έως τα τέλη του χρόνου και μέχρι σήμερα οι εκταμιεύσεις φθάνουν τα 2,2 δισ. ευρώ. Η συνολική ρευστότητα που έχει όμως φτάσει στην αγορά ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, εάν στο ποσό αυτό προστεθεί και άλλο 1,5 δισ. ευρώ που έχει δοθεί μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Μέσω του ΤΕΠΙΧ έχουν δανειοδοτηθεί ήδη 11.800 επιχειρήσεις, ενώ άλλες 1.000 που έχουν κάνει αιτήσεις και εκκρεμούν, αναμένεται να δανειοδοτηθούν το προσεχές διάστημα, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό του προγράμματος, που συνολικά ανήλθε στο 1,8 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος του δανείου που δόθηκε μέσω του ΤΕΠΙΧ ήταν περί της 128.000 ευρώ, όταν το όριο δανειοδότησης ήταν στις 500.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ΤΕΠΙΧ λειτούργησε πυροσβεστικά στην αρχή της κρίσης για την άμεση κάλυψη ρευστότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ», ο κύριος όγκος των χρημάτων τόσο του ΤΕΠΙΧ όσο και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, δηλαδή περί τα 2,5 δισ. ευρώ, κατευθύνθηκε σε 6.300 επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Αττική, ενώ 2.600 επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν δάνεια 708 εκατ. ευρώ. Μεγάλη συμμετοχή είχαν οι επιχειρήσεις από την Κρήτη και συγκεκριμένα 1.650 εταιρείες που μοιράστηκαν 475 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 305 εκατ. ευρώ έλαβαν 1.200 επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου.

 

Πηγή:https://www.kathimerini.gr/Πηγή φωτογραφίας:https://www.insider.gr/

Previous ArticleNext Article