Ειδήσεις, Εργασία

Στο 17,9% η ανεργία στη Θεσσαλία

Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ορατές στον αγορά εργασίας έχοντας επηρεάσει το σύνολο των κλάδων της οικονομίας.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.844.034 άτομα και ο αριθμός των ανέργων σε 768.276 άτομα (εκ των οποίων περίπου 509.000 άτομα είναι μακροχρόνια άνεργοι).
Το ποσοστό ανεργίας πανελλαδικά ανήλθε στο 16,7%
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (19,9%) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (14,1%).
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 20- 24 ετών (36,4%) και 15- 19 ετών (32,5%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (26,5%), 30- 44 ετών (16,2%), 45- 64 ετών (13,2%) και 65 ετών και άνω (8,5%).
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στη Θεσσαλία το ποσοστό ανεργίας ακολουθεί αυξητικές τάσεις φτάνοντας στο 17,9%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μη ενεργός πληθυσμός (άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία ) ανέρχεται σε 309.800 άτομα όταν οι απασχολούμενοι είναι 250.900 άτομα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στο Ν. Αιγαίο (26,6%) και ακολουθούν η Δυτ. Ελλάδα (22,2%) και η Στ. Ελλάδα (19,7%).
Previous ArticleNext Article