Αύξηση 1% (ή κατά 104 φαρμακεία) σημείωσε πέρυσι σε σχέση με το 2018 ο αριθμός των φαρμακείων στη χώρα, καθώς λειτούργησαν 10.324 φαρμακεία, εκ των οποίων τα 3.681 (35,7%) στην περιφέρεια Αττικής. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια Θεσσαλίας με 798.
Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 58 νέα φαρμακεία (3%), ενώ μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στο Νότιο Αιγαίο με 15 λιγότερα φαρμακεία (5,8%).
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας καταγράφηκαν συνολικά 798 φαρμακεία το 2019 έναντι 784 το 2018 (14 περισσότερα, 1,8%).
Σύμφωνα με την έρευνα φαρμακείων, φαρμακοποιών και φαρμακαποθηκών της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τον αριθμό των φαρμακείων ανά περιφέρεια, ο δείκτης φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους ανέρχεται πέρυσι σε 9,6.
Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε φαρμακεία ως προς τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (11,1) με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,5), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στο Νότιο Αιγαίο (7,1).
Όσον αφορά στον αριθμό των φαρμακοποιών (απασχολούμενων σε φαρμακεία), το 2019 οι φαρμακοποιοί που εργάστηκαν σε φαρμακεία ανήλθαν σε 11.368 έναντι 10.898 το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%.
Τέλος, οι φαρμακαποθήκες ανήλθαν σε 130 το 2019, έναντι 137 για το 2018 και παρουσίασαν μείωση 5,1%, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά περιφέρεια της χώρας.