Εκπαίδευση - Παιδεία

Από σήμερα έως και τις 25 Ιανουαρίου οι αιτήσεις αναπληρωτών για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της έναρξης των μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες(από την προκήρυξη 2ΓΕ/2019) να υποβάλουν αίτηση.

Ειδικότερα, το υπουργείο ζητά από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (φιλόλογοι), ΠΕ03 (μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (φυσικοί), ΠΕ04.02 (χημικοί), ΠΕ85 (χημικοί μηχανικοί) και ΠΕ06 (αγγλικών) που ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για τις ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από σήμερα, Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές κατά το τρέχον σχολικό έτος, συμπεριλαμβανομένων και όσων, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί.

Previous ArticleNext Article