ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

Παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο για τακτοποίηση των «μεγάλων» αυθαιρέτων στη Μαγνησία

Παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 δόθηκε στη Μαγνησία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων της Κατηγορίας 5, η οποία περιλαμβάνει κυρίως κτίρια με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις.
Η παράταση αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , όπως: Δήμος Βόλου, Δήμος Αλμυρού, Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, Δήμος Ν. Πηλίου, Δήμος Ρ. Φεραίου, Δήμος Σκιάθου και Δήμος Σκοπέλου.
Αλλαγές στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών έφερε ο νέος νόμος για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Ν. 4759/2020, ΦΕΚ 245Α/2020). Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στη ρύθμιση «μεγάλων» αυθαιρέτων που είχαν σταματήσει να τακτοποιούνται μετά τις 30/09/2020 και έτσι δόθηκε η δυνατότητα να συνεχιστεί η διαδικασία δηλώσεων για αυτήν την κατηγορία αυθαιρέτων κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να αποκτήθηκαν από πλειστηριασμό, από κληρονομιά, που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing, να βρίσκονται σε περιοχές που κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κ. ά.

Ήδη το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου έχει ανοίξει και δέχεται την υποβολή αίτησης υπαγωγής για τα αυθαίρετα που στερούνται οικοδομικής άδειας ή αποτελούν πολύ μεγάλες αυθαιρεσίες σε σχέση με την οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί στο οικόπεδο και βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες.
Όσον αφορά στις πληττόμενες περιοχές θα πρέπει οι υπαγωγές αυθαιρέτων να γίνουν μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του 2021. Για την περιοχή της Μαγνησίας έχουν ενταχθεί ως πληττόμενοι οι Δήμοι Βόλου, Αλμυρού, Νοτίου Πηλίου, Σκιάθου και Σκοπέλου και οι μηχανικοί μπορούν να καταχωρήσουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιούν και τα αυθαίρετα κατηγορίας 5 (εξ ολοκλήρου και αυθαίρετα με μεγάλες υπερβάσεις), που αφορούν σε:
α. ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα ( περί αποποίησης κληρονομιάς ) και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
γ. ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025,
δ. ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία, αντίστοιχα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, και
ε. ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφόσον η αίτηση υπαγωγής θα είναι μέχρι 09/12/2021.

Previous ArticleNext Article