ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Καρδίτσα

Οδεύει προς κατεδάφιση το Κέντρο Υγείας Μουζακίου

Αρνητικές οι γεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες, αυξημένος σεισμικός και πλημμυρικός κίνδυνος

Στην κατεδάφιση ολόκληρου του κτιρίου που στέγαζε το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, θα προχωρήσει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας.
Στην απόφαση αυτή καταλυτικό ρόλο παίζει το πόρισμα της μελέτης- έκθεσης καταλληλότητας που συνέταξε κατ’ εντολή της ΥΠΕ το γραφείο του κ. Μωραΐτη και την οποία συνυπογράφει ο Καρδιτσιώτης καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμης Λέκκας.
Η συγκεκριμένη έκθεση σύμφωνα με πληροφορίες στέκεται σε πέντε καθοριστικούς παράγοντες, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση και λειτουργία του εναπομείναντος κτιρίου του κατεστραμμένου Κέντρου Υγείας Μουζακίου. Αυτοί είναι οι γεωλογικοί σχηματικοί, οι υδρολογικές και γεωτεχνικές συνθήκες, ο σεισμικός και πλημμυρικός κίνδυνος.
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί θεωρούνται προβληματικοί εξαιτίας των λιθολογικών τύπων. Οι υδρολογικές συνθήκες αρνητικές, λόγω του ταχέως μεταβαλλόμενου υδροφόρου ορίζονται, ενώ ως αρνητικές καταγράφονται και οι γεωτεχνικές συνθήκες εξαιτίας των χαλαρών ιζημάτων. Ο σεισμικός κίνδυνος θεωρείται υψηλός για τον χαρακτήρα του κτιρίου, όπως και ο πλημμυρικός κίνδυνος όπως αποδείχθηκε από τα γεγονότα της 18ης Σεπτεμβρίου.
Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται αδύνατη η διάτρηση και λειτουργία του εναπομείναντος κτιρίου και απαγορευτική η κατασκευή νέου κτιρίου στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Κατόπιν τούτου η 5η ΥΠΕ θα προχωρήσει στην έκδοση άδειας κατεδάφισης ολόκληρου του κτιρίου και θα παραχωρήσει το οικόπεδο στο Δήμο Μουζακίου. Σε ότι αφορά το νέο Κέντρο Υγείας, ο Δήμος Μουζακίου έχει καταθέσει πρόταση για το οικόπεδο που μπορεί να κατασκευαστεί. Η πρόταση εξετάζεται από τους αρμόδιους φορείς.

neosagon.gr

Previous ArticleNext Article