Ειδήσεις, Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: Παγώνει για το 2021 – Ποιοι δικαιούνται μείωση 50% και ποιοι πλήρη απαλλαγή

Με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες και όχι με τις νέες αντικειμενικές, οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά ευθυγράμμισης με τις εμπορικές τιμές, θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Ο ΕΝΦΙΑ, η πρώτη δόση του οποίου θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, θα γίνει σε έξι δόσεις. Η τελευταία δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τους πολίτες που ήταν πληττόμενοι λόγω πανδημίας, αυτοί καλούνται να πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνων που απαλλάσσονται τελείως, καθώς τα εισοδήματά τους είναι κάτω από τα όρια που ισχύουν για την έκπτωση 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ. Την ίδια ώρα, η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%, για την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, αναβάλλεται οριστικά για το 2022. Οι νέες αντικειμενικές τιμές επρόκειτο να ισχύσουν αρχικά από το 2019, στόχος που τελικά δεν επιτεύχθηκε. Το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε για το 2020, αλλά λόγω της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής τους. Ο τελευταίος, επίσημος, στόχος ήταν να είναι έτοιμες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2021, κάτι που δεν επιτυγχάνεται. Oπως εκτιμάται εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα πληρώσουν φέτος πολύ λιγότερο ΕΝΦΙΑ, λόγω των εισοδηματικών ανατροπών από την πανδημία.

Σε ό,τι αφορά στους δικαιούχους της απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούμενοι των οποίων:

– Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ήτοι:

  • άγαμος: έως 9.000 ευρώ
  • έγγαμος (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώ,
  • έγγαμος (με ένα εξαρτώμενο μέλος): 11.000 ευρώ
  • έγγαμος (με δύο εξαρτώμενα μέλη): 12.000 ευρώ

-Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

– Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

– Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Δικαιούχοι απαλλαγής 100%:

– Σε οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον: Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος ήτοι:

  • Έγγαμος (με τρία εξαρτώμενα μέλη): 16.000 ευρώ
  • Έγγαμος (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώ
  • Έγγαμος (με πέντε εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώ
  • Έγγαμος (με δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω): 15.000 ευρώ.

– Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

– Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Previous ArticleNext Article