Ειδήσεις, Ελλάδα, Κοινωνία, Οικονομία

«Κουρέματα» ενοικίων: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις Covid από Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021

Τι πρέπει να κάνουν ιδιοκτήτες ακινήτων σε περίπτωση που το συμβόλαιο μίσθωσης έχει λήξει αλλά ο ενοικιαστής παραμένει; Υπεκμίσθωση ακινήτου σε κάποιον που το αξιοποιεί μέσω AirBnB δικαιούται αποζημίωση; Ποιοι υπεκμισθωτές δικαιούνται αποζημίωση και ποιοι πρέπει καταβάλουν ολόκληρο το ενοίκιο; Τι πρέπει να κάνουν όσοι κληρονόμησαν ή έχουν αγοράσει ακίνητα;
Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα των φορολογουμένων στα οποία δίνει απαντήσεις η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσα από διευκρινήσεις πάνω στο πως πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις COVID για την περίοδο Μαρτίου 2020 έως και το Μάιο του 2021.

Ειδικότερα:

Λήξη συμβολαίου – Εξωσυμβατική χρήση: Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της μίσθωσης για ακίνητο το οποίο χρησιμοποιείται πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται ενοίκιο ή «αποζημίωση χρήσης», προκειμένου ο ιδιοκτήτης να λάβει αποζημίωση από το δημόσιο για τα ενοικίου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», στο πεδίο «Είδος μίσθωσης» να επιλεγεί «Εξωσυμβατική χρήση» και να αναγραφεί στο πεδίο «Συνολικό μηνιαίο μίσθωμα» το ποσό της αποζημίωσης χρήσης. Ο εκμισθωτής – ιδιοκτήτης αυτής της περίπτωσης καλείται να προσκομίσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το πραγματικό γεγονός όπως ενδεικτικά το μισθωτήριο που έληξε (ανάλογα με τη χρονική περίοδο έναρξης της μίσθωσης, ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο) και το Ε2 των προηγούμενων ετών στο οποίο δηλωνόταν το ποσό της αποζημίωσης ή του μισθώματος που καταβαλλόταν.

Κυλικεία σχολείων: Οι μισθωτές κυλικείων δημόσιων σχολείων έχουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου. Ωστόσο, οι σχολικές επιτροπές που εκμεταλλεύονται τα ως άνω κυλικεία, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, για το διάστημα από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο 2020

Ακίνητα μέσω Leasing: Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα εκμεταλλεύεται ακίνητο για το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) με εταιρεία leasing το οποίο στη συνέχεια εκμισθώνει σε τρίτο, προκειμένου να διεκδικήσει αποζημίωση θα πρέπει να υποβάλλει «Δήλωση Covid» και «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Ο εκμισθωτής της περίπτωσης αυτής, εφόσον κληθεί, πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ακίνητα μέσω πλατφόρμας τύπου «AirBnB»: Σε περιπτώσεις εκμίσθωσης με δικαίωμα υπεκμίσθωσης βραχυχρόνια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Δηλαδή εάν κάποιος έχει μισθώσει σε κάποιον ένα ακίνητο και αυτός ο 2ος, το αξιοποιηθεί μέσω airbnb τοτε ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται αποζημίωση και ο υπεκμισθωτής δεν μπορεί να του «κουρέψει» το ενοίκιο ανεξάρτητα αν δεν το «δούλεψε» μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συνιδιοκτησίες: Εφόσον υπάρχει συνιδιοκτησία, στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώνονται τα ορθά ποσοστά συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου, προκειμένου να αντλούνται σωστά κατά την εκκαθάριση της «Δήλωσης Covid».

Υπεκμισθώσεις που δεν δικαιούνται αποζημιώσεις: Όσον αφορά τις υπεκμισθώσεις τόσο ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής ενός ακινήτου, δεν δικαιούνται αποζημίωση, εφόσον:

i) έχει λυθεί η συμφωνία μίσθωσης κατά την περίοδο ισχύος των ως άνω ευνοϊκών ρυθμίσεων,
ii) δεν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος μειωμένης ή μη καταβολής μισθώματος από τους μισθωτές / υπομισθωτές.
iii) πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο είναι σε κατάσταση αναστολής για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή έχει προβεί σε διακοπή εργασιών εντός του μήνα που αφορά η σχετική «Δήλωση Covid».
v) πρόκειται για νομικό πρόσωπο του οποίου ο μισθωτής δε δικαιούται πλήρους απαλλαγής μισθώματος άλλα μείωσης αυτού κατά 40% (για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Μάιο του 2021)

Κληρονομιές – Αγορές ακινήτων: Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε υφιστάμενη μίσθωση λόγω επαχθούς ή μη αιτίας (για παράδειγμα, αγορά ακινήτου, κληρονομιά ακινήτου, μετασχηματισμός επιχειρήσεων, κλπ.), προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι αποζημιώσεων , θα πρέπει να υποβάλλουν τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και τη «Δήλωση Covid»

Εάν έχει αλλάξει ο ΚΑΔ: Στην περίπτωση που λόγω τροποποίησης των σχετικών κανονιστικών πράξεων (ΚΑΔ) μεταβλήθηκε το ποσοστό της μείωσης του μισθώματος που δικαιούνται οι μισθωτές ή οι υπομισθωτές, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση απαιτείται οι εκμισθωτές / υπεκμισθωτές να προβαίνουν σε διόρθωση των «Δηλώσεων Covid». Δηλαδή εάν η δραστηριότητα του ενοικιαστή άλλαξε ΚΑΔ μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο ή ο συγκεκριμένος ΚΑΔ, κάποιο μήνα, άλλαξε ποσοστό μείωσης ενοικίου τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις δηλώσεις COVID.

Πηγή: protothema.gr

Previous ArticleNext Article