Ειδήσεις, Εκπαίδευση - Παιδεία, Ελλάδα

Απεργία Εκπαιδευτικών: «Παράνομη και καταχρηστική» την έκρινε και το Εφετείο – Απειλεί με τσουχτερά πρόστιμα

Πρόστιμα 3.000 ευρώ όρισε το Εφετείο για τους παραβάτες της απόφασής του, που χαρακτηρίζει «παράνομη και καταχρηστική» απεργία – αποχή των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

«Παράνομη και καταχρηστική» κρίθηκε και σε δεύτερο βαθμό η απεργία των εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Το Εφετείο μάλιστα, απειλεί με τσουχτερά πρόστιμα ύψους 3.000 τους παραβάτες της απόφασής του. Τη Δευτέρα οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μαζική απεργία και συγκέντρωση μπροστά στο Εφετείο. Η απόφαση του Εφετείο, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Απέρριψε ως μη νόμιμα τα αιτήματα της αγωγής περί απαγόρευσης συνέχισης της απεργίας, περί καταδίκης άλλως απειλής χρηματικής ποινής σε βάρος των εναγόμενων για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί και περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής έκρινε νόμιμη την αγωγή ως προς το αίτημα της περί αναγνώρισης της απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής και, αφού ερεύνησε αυτήν στην ουσία της, την έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, κρίνοντας ότι η πρώτη και τρίτη των εναγομένων αποφάσισαν την απεργία με απόφαση του ΔΣ τους και όχι της ΓΣ, όλες δε οι εναγόμενες δεν υπέβαλαν στον ΟΜΕΔ αίτηση διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου για τα αιτήματα της απεργίας και δεν διέθεσαν κατά τη διάρκεια της απεργίας προσωπικό λόγω της έλλειψης των άνω προϋποθέσεων του νόμου για την άσκησή της, απέρριψε δε στη συνέχεια την πρόσθετη παρέμβαση.

Κατά της απόφασης αυτής παραπονοείται τόσο το ενάγον όσο και οι εναγόμενες, με τις κρινόμενες εφέσεις τους, για τους αναφερόμενους σ’ αυτές λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν την εξαφάνισή της, ώστε κατά μεν το ενάγον να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολό της, κατά δε τις εναγόμενες να απορριφθεί αυτή στο σύνολό της».

«Απαγορεύει στις εναγόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις τη συνέχιση της κηρυχθείσας από αυτές απεργίες – αποχής, που γνωστοποιήθηκε στο ενάγον στις 16-9-2021, 13-9-2021, 21-9-2021 και 20-9-2021, αντίστοιχα, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπεται από το Ν. 4692/2020, το Ν.4823/2021 και την Υ.Α. 108906/ΓΔ4/10-9-2021. Απειλεί σε βάρος καθεμιάς των εναγομένων χρηματική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας, ως προς την παραπάνω καταψηφιστική διάταξη».

Previous ArticleNext Article