Ειδήσεις, Ελλάδα, Εργασία, Κοινωνία, Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης με επιδότηση έως 8.397 ευρώ

Mε έως 8.397 ευρώ ετησίως μπορούν να επιχορηγηθούν οι επιχειρήσεις για την πρόσληψη 4.000 ανέργων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στις Περιφερειακές Ενότητες του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής του Πειραιά καθώς και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και στις γυναίκες την πρόσληψη των οποίων επιδοτεί με μεγαλύτερα ποσά.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις και εργοδότες  του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2.

Διάρκεια και ποσά επιχορήγησης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:

• 466,5 ευρώ μηνιαία (5.598€ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 30-49 ετών

• 559,8 ευρώ  μηνιαία (6.717,6€ ετήσια) για ανέργους (≤12 μήνες) ηλικίας 50 ετών και άνω

• 606,45 ευρώ μηνιαία (7.277,4€ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω

• 653,1 ευρώ  μηνιαία (7.837,2€ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

• 699,75 ευρώ  μηνιαία (8.397€ ετήσια) για άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω

Διαδικασία 

• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, καθώς και την κατηγορία ανέργου.

• Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις.

• Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους

σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

• Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.  

protothema.gr

Previous ArticleNext Article