Επιστρέφονται παρακρατήσεις ενισχύσεων 16,1 εκατ. ευρώ από 1ης Δεκεμβρίου. Ποιοι οι δικαιούχοι…

Επιστροφές παρακράτησης άμεσων ενισχύσεων ύψους 16.182.344 ευρώ αντιστοιχούν στους έλληνες αγρότες, σε σύνολο επιστροφών 433 εκατ. ευρώ για όλα τα …

Κατά 4% καλείται να μειώσει τoυς ρύπους η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία

Προσαρμογές πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα ώς το 2020, για την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία ως προς τη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων αλλά …