19 ευκαιρίες στην ΔΕΥΑ Τρικάλων. Ζητούνται απόφοιτοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στην πρόσληψη 19 υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Τρικάλων. Θα προσληφθούν: ΠΕ οικονομολόγοι (1 θέση), ΠΕ και ΤΕ ηλεκτρολόγοι …