Τα θετικά και τα αρνητικά του τοκετού στο νερό

Ο τοκετός στο νερό δεν ήταν μια μόδα που πέρασε. Αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο φυσικού τοκετού, καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μητέρα και το νεογνό, με σπουδαιότερο ίσως αυτό της μεγαλύτερης ηρεμίας και του μειωμένου άγχους. Αρκετές ωστόσο …