Καρκίνος του μαστού: Υψηλότερα τα ποσοστά επιτυχημένων επεμβάσεων χάρη στις νέες μεθόδους

Η 2η Διεπιστημονική Ημερίδα για τον καρκίνο του μαστού ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νεες διαγνωστικές μέθοδοι οδηγούν σε μικρότερες …

Εθνικό Μητρώο Δωρητών και Μητρώο Αρνητών δωρεάς οργάνων καταρτίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Εθνικό Μητρώο Δωρητών και Μητρώο Αρνητών δωρεάς οργάνων καταρτίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σε μία (ακόμη) προσπάθεια να ενεργοποιήσει …