Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός για τα Καλά Νερά μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Με στρατηγική και σχέδιο δρομολογούμε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο» Δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό αποκτούν τα Καλά Νερά …

Ο Δήμος Βόλου διοργανώνει ελεύθερη ημερίδα στις 20 Μαρτίου σχετικά με την καύση των απορριμάτων

Ο Δήμος Βόλου απευθυνόμενος στην κοινωνία ενώπιον της οποίας είναι υποχρεωμένος να θέσει όλα τα αντικειμενικά στοιχεία για την κατασκευή …