Διανομή Τροφίμων και βασικών προϊόντων στους δικαιούχους του ΚΕΑ από το Δήμο Καρδίτσας

Ο Δήμος Καρδίτσας, θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που …