2550 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους έρχονται με τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του χρόνου

Θέσεις εργασίας για 2.550 ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε περιοχές πρωταθλήτριες της ανεργίας προβλέπουν τα νέα προγράμματα …