Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων δρομολογεί στα νησιά των Β. Σποράδων η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στα νησιά των Βορείων Σποράδων, με χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ  από το …