Αυτοκινητο

Διαβάστε τι αναφέρει η BMW Hellas για την φοροδιαφυγή, τα πρόστιμα και την λαθρεμπορία

Του Γιώργου Κ. Ανδρή, andris@movenews.gr

Υπεραισιοδοξία χαρακτηρίζει την διοίκηση της BMW Hellas σχετικά με την υπόθεση των Υποτιμολογήσεων και λαθρεμπορίας η οποία καταγράφεται ξεκάθαρα στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της γερμανικής θυγατρικής εταιρείας για το 2016. Ειδικότερα όπως αναφέρει η ίδια η BMW Hellas η υπόθεση τέλεσης αδικήματος λαθρεμπορίας είναι χαμηλότερο του 50% και για αυτό τον λόγο δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης. Παράλληλα η BMW Hellas κάνει εκτενή αναφορά σχετικά με την υπόθεση περί φοροδιαφυγής που ερευνά το υπουργείο Οικονομικών από το 2013 επισημαίνοντας πως το πρόστιμο που έχει επιβάλει το Τελωνείο Αθηνών ανέρχεται σε 48 εκατ. ευρώ! Σύμφωνα με πληροφορίες στις αρχές Σεπτεμβρίου η BMW Hellas έχει καταβάλει τα 48 εκατ. ευρώ ενώ σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη του θέματος υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, BMW Hellas και στελεχών από το εργοστάσιο και αναμένουμε τις επίσημες απαντήσεις τους για να τις δημοσιεύσουμε. Παράλληλα η BMW Hellas εξακολουθεί να αποκλείει από τις παρουσιάσεις των μοντέλων, παροχή οχημάτων Test-Drive, αλλά και από τις διαφημίσεις όσους δημοσιογράφους έχουν ασχοληθεί με το θέμα των Υποτιμολογήσεων, μεταξύ των οποίων και εμείς! Η ενημέρωση ωστόσο δεν σταματά από το «εμπάργκο» των στελεχών της BMW Hellas και ειδικότερα του αξιότιμου κ. Νίκου Ταγκούλη και του πολύ νεότερου K. Διαμαντή που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ από κοντά, προς εμάς και θα συνεχίσουμε το έργο μας έστω και εν μέσω αποκλεισμού! Θα περιοριστούμε στο να έχουμε ενημέρωση μέσω του γραφείου Τύπου του Γερμανικού Εργοστασίου. Εννοείται βέβαια πως ότι δημοσιεύουμε και αφορά το BMW Group θα αποστέλεται μεταφρασμένο στα Γερμανικά απευθείας στο εργοστάσιο…

Τι αναφέρουν τα μέλη του δ.σ. της BMW Hellas για τα φλέγοντα θέματα

Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της BMW Hellas για τη χρήση έως 31 Δεκεμβρίου 2016 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

«5.3. Υπόθεση Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., Τελωνείο Αθηνών, Τμήμα Δικαστικό

Σε συνέχεια της από 9 Μαΐου 2013 ανώνυμης καταγγελίας προς το Υπουργείο Οικονομικών περί φοροδιαφυγής της Εταιρείας, και της περαιτέρω διερεύνησης του θέματος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με τη λήψη στοιχείων σχετικά με την διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας, επιδόθηκε στις 2 Μαρτίου 2016 στην Εταιρεία και στον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλό της κλήση για  προκαταρκτική εξέταση για το επίμαχο χρονικό διάστημα για τη διακρίβωση της τέλεσης του αδικήματος της λαθρεμπορίας τελεσθείσας δια της υποτιμολόγησης των εισαγομένων αυτοκινήτων/οχημάτων από την μητρική εταιρεία BMW AG.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τον τελωνισμό συγκεκριμένου αριθμού οχημάτων τα οποία φέρονται να οδήγησαν στην καταβολή μειωμένων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ύψους Ευρώ 12 εκατομμυρίων, πλέον των σχετικών αυξήσεων οι οποίες ανεβάζουν το ποσό σε Ευρώ 48 εκατομμύρια. Η Εταιρεία και ο τότε Διευθύνων Σύμβουλός της, κατέθεσαν στις 22 Απριλίου 2016 Υπόμνημα/Σημείωμα παροχής έγγραφων εξηγήσεων ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, με το οποίο αρνούνται κατηγορηματικά την διερευνώμενη σε βάρος τους, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, της ποινικής κατηγορίας της λαθρεμπορίας. Στη συνέχεια ο αρμόδιος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έδωσε εντολή στις 10 Ιουνίου 2016 για άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της λαθρεμπορίας κατά των πρώην Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2013. Περαιτέρω, στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 το Τελωνείο Αθηνών εξέδωσε Ειδική Έκθεση Ελέγχου προς την Εταιρεία, προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κατά των πρώην Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων της BMW ΕΛΛΑΣ ευθυνομένων ως φερόμενων αυτουργών του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Τα μέτρα αυτά (αναστολή απορρήτου καταθέσεων, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών μέχρι το 50%, καθώς και απαγόρευση κατάρτισης συμβολαιογραφικών πράξεων για μεταβίβαση ακινήτων για τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα) συνιστούν προληπτικά μέτρα διασφάλισης καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι πράξεις καταλογισμού των ποσών τελωνειακής οφειλής.

Προς επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των πράξεων καταλογισμού, η Εταιρεία υπέβαλε στις 28 Δεκεμβρίου 2016 αίτηση  προς την αρμόδια Διεύθυνση Τελωνείου Αθηνών.

Στη συνέχεια επιδόθηκε στην Εταιρεία καθώς και στους Προέδρους και Διευθύνοντες Συμβούλους αυτής στις 7 και 9 Φεβρουαρίου 2017 αντίστοιχα, νέες κλήσεις σε απολογία του Τελωνείου Αθηνών, για τη φερόμενη τελωνειακή παράβαση. Η Εταιρεία και τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα απάντησαν εγγράφως στις 13 Μαρτίου 2017, εκθέτοντας την άποψή τους και αρνούμενοι την αποδιδόμενη τελωνειακή παράβαση. Επί του παρόντος αναμένεται η έκδοση της καταλογιστικής πράξης από τις τελωνειακές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας και οι φορολογικοί της σύμβουλοι πιστεύουν ότι η πιθανότητα να προκύψουν επιβαρύνσεις σε βάρος της Εταιρείας είναι χαμηλότερη του 50%  και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Προσοχή λένε οι Ορκωτοί Λογιστές

Από την άλλη μεριά οι Ορκωτοί Λογιστές αναφέρουν ξεκάθαρα πως για το μοναδικό θέμα που «ανησυχούν» είναι εκείνο της υπόθεσης των Υποτιμολογήσεων. Ειδικότερα επισημαίνουν ότι: «Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 22vi) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι η διοίκηση της Εταιρείας και οι Φορολογικοί της Σύμβουλοι, πιστεύουν ότι η πιθανότητα να προκύψουν επιβαρύνσεις σε βάρος της Εταιρείας αναφορικά με διερευνώμενη από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος υπόθεση τέλεσης αδικήματος λαθρεμπορίας είναι χαμηλότερη του 50% και για το λόγο αυτό δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως».

Previous ArticleNext Article