Αλλάζουν όλα για το δίπλωμα οδήγησης : Οι υποψήφιοι οδηγοί θα εκπαιδεύονται υποχρεωτικά και στην τοποθέτηση – αφαίρεση αντιολισθητικών αλυσίδων

H εκμάθηση της διαδικασίας τοποθέτησης και αφαίρεσης αντιολισθητικών αλυσίδων σε όχημα εντάσσεται υποχρεωτικά στο σκέλος της εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών, …