Ειδήσεις, Κοινωνία, Μαγνησία

Ξεκίνησε η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στα ΚΤΕΛ στο Βόλο

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του δεύτερου, από τους έξι συνολικά που έχουν προγραμματιστεί, κόμβου στην περιοχή του ΚΤΕΛ και μαζί η εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που εύλογα επιφέρουν μια προσωρινή αναστάτωση στην καθημερινότητα και τη λειτουργία περιοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, αλλά και των διερχομένων.

Η Δημοτική Αρχή ζητεί την κατανόηση, για την πρόσκαιρη αναστάτωση, και τη συνεργασία όλων προκειμένου το έργο να εκτελεστεί με τον καλύτερο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό διάστημα, δοθέντος μάλιστα ότι πρόκειται για έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, δίνοντας σημαντικές λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, και ταυτόχρονα αποτελεί μια σημαντική αισθητική τοπική παρέμβαση.

Οι κυκλικοί κόμβοι είναι ένα από τα σημαντικά έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων έργων και παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου ο Βόλος να καταστεί μια ευρωπαϊκή, σύγχρονη, λειτουργική και ελκυστική πόλη και προς τούτο απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία όλων μας, αφού η διάχυση των ευεργετικών επιπτώσεων σε όλη την κοινωνία είναι πρόδηλη.

Για μια ακόμη αφορά ζητούμε την κατανόησή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων γι αυτή.

Previous ArticleNext Article