ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας– Βόλου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου από την Τετάρτη 30 Μαΐου μέχρι και τις 26 Ιουνίου για την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας εκδόθηκε απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε μήκος 200 μέτρων και των δύο κατευθύνσεων της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου, ως κατωτέρω:
• Φάση Α’ : Εργασίες στην κατεύθυνση προς Βόλο.
Για τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας προς Βόλο σε μήκος 200 μέτρων, θα εφαρμοσθεί το τυπικό σχέδιο 2-ΔΛ (Σήμανση έργων Πλήρους Σήμανσης –Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων), προσαρμοσμένο εξαιτίας των τοπικών συνθηκών (μείωση ορίων ταχύτητας από 100Km/h και 80Km/h σε 60Km/h και 40Km/h αντίστοιχα).
• Φάση Β’ : Εργασίες στην κατεύθυνση προς Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς).
Για τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας προς Ανατολικό Α/Κ Λάρισας (Αγιάς) σε μήκος 200 μέτρων, θα εφαρμοσθεί το τυπικό σχέδιο 2-ΔΛ (Σήμανση έργων Πλήρους Σήμανσης – Αποκλεισμός Δεξιάς Λωρίδας σε διατομή 2 λωρίδων), προσαρμοσμένο εξαιτίας των τοπικών συνθηκών (μείωση ορίων ταχύτητας από 100Km/h και 80Km/h σε 60Km/h και 40Km/h αντίστοιχα).
– Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα εφαρμοσθούν για χρονικό διάστημα, από την Τετάρτη (30-05-2018) έως την Τρίτη (26-06-2018) καθημερινά κατά τις ώρες 07:00΄ έως 20:00΄ εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.»

Previous ArticleNext Article