ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Λάρισα

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχουν υιοθετηθεί οι πιο σύγχρονες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ομάδα που στελεχώνει τη ΜΙΥΑ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, αποτελείται από εξειδικευμένους γυναικολόγους και βιολόγους – εμβρυολόγους με πολυετή πείρα και μεγάλο αριθμό επιτυχιών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Καθιερωμένοι στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση επιστήμονες, σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές τεχνικές που εφαρμόζονται και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει το εργαστήριο της μονάδας, εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΙΥΑ και η τράπεζα κρυοσυντήρησης του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι οι μοναδικές στη Θεσσαλία αδειοδοτημένες από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η Μονάδα λειτουργεί μέσα στο χώρο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, το οποίο έχει τις προδιαγραφές και τις εγκαταστάσεις ενός μητροπολιτικού νοσοκομείου, παρέχοντας ασφάλεια με την παρουσία ομάδας εφημερευόντων ιατρών σε όλες τις βασικές ειδικότητες, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Στο εργαστήριο εφαρμόζονται πλήρως οι διαδικασίες  που επιβάλλονται από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Είναι πιστοποιημένο κατά ISO για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνονας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής καθώς και κατά Temos για τη περίθαλψη ασθενών από το εξωτερικό, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες της ΜΙΥΑ

Στη ΜΙΥΑ προσφέρεται όλο το φάσμα των σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών για την αντιμετώπιση της γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας:

 • Πλήρες σπερμοδιάγραμμα
 • Επεξεργασία/εξέταση σπέρματος
 • Ενεργοποίηση σπέρματος για σπερματέγχυση
 • Έλεγχος κερματισμού (DNA) σπερματοζωαρίων (DNA fragmentation – HALO test)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων (ICSI)
 • Εξωσωματική γονιμοποίηση με σπερματοζωάρια που προέρχονται από παρακέντηση της επιδιδυμίδας (MESA) ή με σπερματοζωάρια που προέρχονται από βιοψία όρχεων (TESE), σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας.
 • Καλλιέργεια και μεταφορά βλαστοκύστης
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων
 • Κρυοσυντήρηση εμβρύων
 • Κρυοσυντήρηση σπέρματος

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

8ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 2410 996000, fax: 2410 555451

www.iasothessalias.gr, e_mail: thessalias@iaso.gr

Previous ArticleNext Article