Τρίκαλα

Προσλήψεις ιερέων στα Τρίκαλα

Σε μια προσπάθεια να καλύψει τα πολλά κενά ενοριακών Ναών της, η καθ’ ημάς Μητρόπολη εξέδωσε προκήρυξη για… ενδιαφερομένους!…

Την προκήρυξη υπογράφει ο Μητροπολίτης Τρίκκης & Σταγών Χρυσόστομος και αυτή αναφέρει:

«Ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παράγρ. 2 καί 67 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 4-7 καί 20 τοῦ ὐπ’ ἀριθμ. 305/2018 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν ὀργανικήν θέσην τακτικοῦ διακόνου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ:

Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικάλων, καί τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν ἐφημερίων ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς:

Παναγίας Ἐπισκέψεως Τρικάλων

Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας Τρικάλων

Ἁγίου Οἰκουμενίου Χαϊδεμένης

Ἁγίου Νικολάου Πύλης

Ἁγίου Γεωργίου Γριζάνου

Ἁγίου Κωνσταντίνου Διασέλλου

Ἁγίων Ἀναργύρων Λιλῆ

Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεσοχώρας

Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Ἁγία Παρασκευή (Τζιούρτζια)

Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθαμανίας

Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαρδικίου

Προφήτου Ἠλιού Δέσης

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν. Πεύκης,

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καλοῦμεν τούς ἐνδιαφερομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὄπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 20 Οκτωβρίου.

trikalavoice.gr

Previous ArticleNext Article