Εκπαίδευση, Εκπαίδευση - Παιδεία, ΠΑΙΔΙ

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά για το σχολικό έτος 2019-2020

Όσοι γονείς πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή του παιδιού τους στην πρώτη τάξη του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού, θα πρέπει σιγά- σιγά- να αρχίσουν να συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την σχετική ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται πότε ξεκινούν οι εγγραφές αλλά και ποια χαρτιά πρέπει να καταθέσουν οι γονείς.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά ξεκινούν την Δευτέρα 6 Μαΐου και τελειώνουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, δίνοντας στους γονείς το περιθώριο των δύο εβδομάδων να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

Για τα νηπιαγωγεία

-Αίτηση εγγραφής.

-Πιστοποιητικό γέννησης.

– Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

– Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

– Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

– Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Διευκρινίζεται ότι στα νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2019-20, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2019-20, θα εγγραφούν μαθητές γεννημένοι το 2014 και το 2015. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Για τα δημοτικά

– Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

–  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού.

–  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

–  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

–  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού ή που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες θα δείτε στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Επιπλέον, εκεί θα ενημερωθείτε για τις εγγραφές στο ολοήμερο πρόγραμμα, στο τμήμα πρόωρης υποδοχής αλλά και για τις εγγραφές στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Πηγή: minedu.gov.gr

Previous ArticleNext Article