ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

Εγκρίθηκε νέα θεραπεία για την μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση

Το Risankizumab έλαβε έγκριση από την ΕΕ με βάση τα αποτελέσματα από τέσσερις πιλοτικές μελέτες Φάσης 3 που αξιολόγησαν περισσότερους από 2.000 ασθενείς

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Risankizumab για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που κρίνονται κατάλληλοι για τη λήψη συστηματικής θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Previous ArticleNext Article