Αυτοκινητο

Δήμοι στέλνουν «μπιλιετάκια» για παραβάσεις του ΚΟΚ μετά από 31 χρόνια!

Του Γιώργου Κ. Ανδρή  –  www.carpress.gr

Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία αλλά 31 χρόνια μετά ο Δήμος Καλλιθέας αποφάσισε να εισπράξει έσοδα από κλήσεις που είχε επιβάλλει η Αστυνομία το 1988 και το 1997! Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr η αποστολή των ειδοποιητηρίων δεν αφορά μόνο τον Δήμο Καλλιθέας αλλά τους Δήμους όλης της χώρας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ρητή εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις απλήρωτες κλήσεις που υπάρχουν στα συρτάρια των αιρετών της αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα έλαβαν κάποια επιστολή με την ένδειξη «Ταμειακή Πρόσκληση» ή «Ταμειακή Ειδοποίηση» στην οποία αναγράφεται ότι ο παραλήπτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο. Το πραγματικά εξωφρενικό της υπόθεσης είναι όμως ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούν σε κλήσεις για παραβάσεις του ΚΟΚ από τη Δημοτική Αστυνομία ή την Τροχαία οι οποίες ωστόσο έχουν διπλασιαστεί μετά την πάροδο τόσων ετών! Ειδικότερα ο παραλήπτης της επιστολής που δημοσιεύουμε φαίνεται ότι έχει πραγματοποιήσει δύο παραβάσεις μία το 1988 και άλλη μία το 1997 οι οποίες επιβάρυναν τον ιδιοκτήτη του οχήματος με 13,50 ευρώ και 88,04 ευρώ αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά οι παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί στον Δήμο Πετρούπολης μετά από 5 και 2 χρόνια αντίστοιχα αλλά τελικά οι κάτοχοι των οχημάτων φαίνεται ότι ειδοποιούνται να πληρώσουν το κόστος των κλήσεων μαζί με τις προσαυξήσεις 31 έτη αργότερα!

Η συνολική οφειλή που εμφανίζει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του οχήματος από 101,54 ευρώ έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 304,62 ευρώ!

Ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Καλλιθέας φαίνεται ότι δεν μπήκε καν στον κόπο να ανακαλύψει ότι ο κάτοχος του οχήματος δεν ζει πια αλλά επαναπαύθηκε στο γεγονός ότι υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε αποποίηση κληρονομιάς και είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν εκείνοι τις κλήσεις!

Πάντως ο Δήμος Καλλιθέας ενημερώνει τους παραβάτες ότι οι προσαυξήσεις διαγράφονται αν τα πρόστιμα εξοφληθούν εφάπαξ.

Αν πάλι εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 80%.

Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 70%.

Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 60%.

Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις η απαλλαγή των προσαυξήσεων μειώνεται κατά 50%.

Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 20 ευρώ.

Άλλοι Δήμοι ενημερώνουν ότι όσοι λάβουν τις επιστολές μπορούν να τακτοποιήσουν τις παραπάνω οφειλές με τη ρύθμιση της Πάγιας τμηματικής καταβολής (έως 12 δόσεις) του νόμου 4152/2013 ή με την ρύθμιση του νόμου 4611/2019 (έως 100 δόσεις και απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό ανάλογα τον αριθμό των δόσεων, ισχύει έως 31/12/2019) στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

Τι αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών

Εικοσαετής είναι η παραγραφή των προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους Δήμους, σύμφωνα με απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αξιώσεις των Δήμων από πρόστιμα του ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς». Ειδικότερα η απάντηση που είχε αποστείλει το υπουργείο Εσωτερικών σε οικονομική διεύθυνση Δήμου αναφέρει ότι: «Για τα έσοδα των Ο.Τ.Α. ισχύει αποσβεστική προθεσμία, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 2 του α.ν. 344/1968, όπως τροποποιήθηκε με την αντικατάσταση του 2ου εδαφίου από τη παρ. 2, άρ 61 παρ.2 του Ν. 1416/1984 και εφαρμόζεται για τα έσοδα που ρητά αναφέρονται σε αυτή. Επί της εφαρμοζόμενης αυτής προθεσμίας άλλωστε, σχετικά πρόσφατα, με το αρ. 32 του ν. 4304/2014, παρατάθηκε το δικαίωμα των δήμων να βεβαιώνουν τις αξιώσεις τους από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο. Παράλληλα, οι αξιώσεις των δήμων από πρόστιμα ΚΟΚ εμπίπτουν στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου του αρ. 76 του β.δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 6 του α.ν. 344/1968, υπόκεινται δηλαδή σε εικοσαετή παραγραφή «από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς». Η αναφορά δε στο έτος βεβαίωσης του εσόδου, ως έναρξη του χρόνου παραγραφής σε αντιδιαστολή με τον προσδιορισμό αυτής σύμφωνα με το αρ. 251 του Α.Κ. (από τη γέννηση της αξίωσης και τη δυνατότητα της δικαστικής της επιδίωξης), συναρτάται με τη διαδικασία της είσπραξης που ισχύει για τα δημόσια έσοδα (ΚΕΔΕ και όχι «δικαστική επιδίωξη») και όχι με το δικαίωμα των δήμων να αξιώσουν την είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων, που τους έχει ανατεθεί».

Τι αναφέρουν νομικοί κύκλοι

Νομικοί εκτιμούν άλλωστε πως αυτές οι κλήσεις είναι άκυρες, καθώς όπως υποστηρίζουν, το έντυπο της πράξης βεβαίωσης παράβασης (κλήσης), όταν περιέλθει στον ΟΤΑ και επί αυτού αναφέρονται µόνο το είδος της παράβασης, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και τα στοιχεία του οχήματος, χωρίς ταυτόχρονα να προσδιορίζεται το πρόσωπο του παραβάτη – οφειλέτη (οδηγός ή κάτοχος του οχήματος) δεν αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης και το πρόστιμο δεν μπορεί να βεβαιωθεί. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει ρητή  νοµοθετική πρόβλεψη περί της προθεσµίας ταµειακής βεβαίωσης των αυτοτελών προστίµων, αυτά υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71 του νόµου 542/77 που ορίζει ότι: «Η βεβαίωση οιουδήποτε φόρου, τέλους, προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου µετά των πάσης φύσεως προσθέτων και υπέρ τρίτων ενεργείται εντός προθεσµίας τριών µηνών από τη λήξη του µηνός, εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης. Η βεβαίωση δύναται να ενεργηθεί και µετά την πάροδο της τριµήνου προθεσµίας και όχι πέραν των τριών ετών από της λήξεως του έτους εντός του οποίου εκτήθη ο τίτλος βεβαίωσης.» Δηλαδή , οι Ο.Τ.Α έχουν προθεσμία 3 χρόνια αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραβάτη, από τη λήξη του μηνός της ημερομηνίας της παράβασης που αναγράφεται στην κλήση ,καθώς αυτή αποτελεί τίτλο βεβαίωσης, ώστε να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣΤΕ 1783/2002, 1503/2006 προς στις οποίες βάσει του άρθρου 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει.

Τι αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται γιατί λαμβάνουν γνώση από τους Δήμους για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), περί παράνομης στάσης και στάθμευσης, με καθυστέρηση πολλών ετών από την ημερομηνία τέλεσής τους (ακόμη και μετά από δέκα έτη). Συνέπεια των ανωτέρω είναι να δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες στους πολίτες τόσο για την τέλεση της ίδιας της παράβασης, όσο και για το ενδεχόμενο να έχει ήδη εξοφληθεί το χρέος, αλλά να μην μπορούν να το αποδείξουν αφού μετά από τόσα χρόνια είναι λογικό να μην έχουν κρατήσει τη σχετική απόδειξη πληρωμής.  Επιπλέον, δεν παρείχετο δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της πράξης της παράβασης, αλλά ούτε και εξόφλησης του ποσού του προστίμου στο ήμισυ. Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισμα, που απηύθυνε στον Υπουργό Εσωτερικών, προτείνει:

α) τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας για βεβαίωση των προστίμων του Κ.Ο.Κ. εντός τριών ετών (3) από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της κλήσης,

β) την αντικατάσταση του εντύπου της κλήσης με έντυπο το οποίο θα επικολλάται στο όχημα (αυτοκόλλητο),

γ) τη θέσπιση του δικαιώματος του “παραβάτη” για την καταβολή του ποσού του προστίμου στο ήμισυ σε συγκεκριμένο διάστημα μετά την ημερομηνία λήψης της πρώτης ατομικής ειδοποίησης από τον Δήμο, καθώς το δικαίωμα αυτό έχει απολεσθεί στις περιπτώσεις που ο “παραβάτης” δεν έχει λάβει γνώση της κλήσης την ημέρα της παράβασης.

Previous ArticleNext Article